La Coordinadora Alcoià-Comtat pel Valencià, l'Associació Cultural Alcoià-Comtat, el Centre Ovidi Montllor-Casal Jaume I de l'Alcoià i el Comtat, l'Associació Cultural Amics de Joan Valls i Jordà i el Club Unesco d'Alcoi, com a entitats cíviques compromeses en la recuperació i normalització del valencià, presenten a l'Ajuntament d'Alcoi aquest escrit, en el qual

MANIFESTEN:

1. Que han tingut coneixement a través dels mitjans de comunicació que el govern municipal, en un intent de continuar amb l'anunciada filosofia de l'austeritat i la contenció de la despesa, ha eliminat dels pressupostos la partida destinada a la realització de les Jornades de Sociolingüística.

2. Que al llarg de les seues edicions les jornades han anat consolidant-se fins arribar a formar part de la vida cultural de la ciutat. És més, aquesta convocatòria anual constitueix des dels seus inicis un referent important des del punt de vista cultural i científic, i no solament per a Alcoi i els pobles veïns sinó també per a tota la comunitat lingüística. És més, amb una vocació de transcendir fronteres, s'ha aconseguit que les Jornades siguen conegudes en tots els cercles acadèmics i intel·lectuals de l'estat que s'interessen per la Sociolingüística. Una bona prova d'això són també les publicacions d'aquestes Jornades.

3. Que a Alcoi s'ha gestat un discurs nou, extraacadèmic i cívic que ha reunit intel·lectuals de prestigi -historiadors, periodistes, comunicòlegs, sociòlegs, lingüistes, antropòlegs, politòlegs, economistes, etc. A Alcoi s'ha bastit un fòrum d'idees i de reflexions que ens ha permés de resseguir les preocupacions canviants de la nostra realitat lingüística i han aportat arguments i vies de desenvolupament d'una política lingüística pràctica i aplicable a la realitat sociolingüística del País Valencià i de tota la comunitat lingüística catalana.

4. Que no s'entén com l'Ajuntament ha tingut tan poques prevencions a l'hora d'eliminar una activitat totalment consolidada i amb un gran prestigi, que ha demostrat una gran capacitat de convocatòria al llarg de totes les seues edicions.

Per tot açò:

SOL·LICITEN:

Que l'Ajuntament d'Alcoi reconsidere la seua decisió i que es torne a dotar econòmicament una partida destinada a sufragar les Jornades de Sociolingüística perquè puguen continuar realitzant-se amb total normalitat.

Atentament,

 

Alcoi, 18 de gener de 2002

 

-tornar a portada.