El Grup d'Estudis Sociolingüístics (GES) és una associació cívica que s'ha constituït recentment, formada per un col·lectiu de professionals de diversos àmbits del coneixement i diverses associacions, que s'interessen pel present i el futur de les polítiques lingüístiques aplicades a la normalització de les llengües minoritzades, i se centra bàsicament en aquelles actuacions que tenen lloc al País Valencià.
El Grup d'Estudis Sociolingüístics està compost per persones preocupades per la normalització social del valencià en tots els àmbits, tant de l'administració com dels mitjans de comunicació, i en tots els nivells que puguen afectar el desenvolupament habitual dels valencianoparlants.
El Grup d'Estudis Sociolingüístics vol ser un col·lectiu amb veu pròpia i presència social, que exercirà d'observatori davant tots aquells fenòmens que tinguen relació amb la política i la normalització lingüístiques.
Per això, s'ha decidit, entre altres accions, emprendre l'organització d'unes Jornades de Sociolingüística que donen continuïtat a les que s'han estat celebrant a la ciutat d'Alcoi de deu anys ençà. Aquestes Jornades eren organitzades pel Gabinet Municipal de Normalització Lingüística de l'Ajuntament d'Alcoi. Malauradament l'ajuntament d'aquesta ciutat, ara en mans del PP, va decidir a principis d'enguany eliminar aquesta activitat tot al·legant motius pressupostaris, d'una banda, i de l'altra, que aquest tipus d'activitats ultrapassaven l'àmbit municipal.
Després d'una campanya de mobilitzacions, promoguda per diverses associacions cíviques de la ciutat (Amics de Joan Valls i Jordà, Club d'Amics de la Unesco d'Alcoi, la Coordinadora Alcoià-Comtat pel Valencià, l'Associació Cultural Alcoià-Comtat i el Centre Ovidi Montllor-Casal Jaume I d'Alcoi), es va elaborar un manifest i es van recollir més de 2.000 signatures d'adhesió per tot l'Estat espanyol en què es demanava la continuïtat d'aquestes Jornades. Posteriorment les signatures foren presentades a un Ple municipal, en què van ser rebutjades i on fins i tot es van haver de sentir insults adreçats a aquelles persones que assistien i donaven suport a les Jornades.

Així les coses, es va decidir crear una associació, el Grup d'Estudis Sociolingüístics (GES), formada per representants de totes aquestes entitats i per personalitats, professors universitaris i intel·lectuals del País Valencià i Catalunya. Aquesta associació i la Universitat Politècnica de València, que ja ha manifestat la seua disponibilitat, s'encarregaran a partir d'ara d'organitzar i donar continuïtat a aquestes Jornades. Per tant, s'inicia una nova etapa en la qual ens és del tot necessària la col·laboració econòmica d'universitats, entitats i associacions per tal de dur endavant el nostre projecte.

ORGANITZACIÓ DEL GES
- Junta directiva
Presidenta: Isabel-Clara Simó i Monllor
Vicepresident-portaveu: Jordi Botella i Miró
Vicepresidenta: Mavi Dolç i Gastaldo
Secretari: Ricard Carbonell i Peris
Tresorera: M. Àngels Jordà i Botella
Vocal: Manel Rodríguez Castelló
Vocal: Josep Lluís Gómez Mompart
Vocal: Lluís Torró i Gil
Vocal: Vicent Romans i Noguera
Vocal: Francesc Blay i Meseguer
Vocal: Rafael Xambó i Olmos
Vocal: Francesc Espinet i Burunat
Vocal: Laura Santamaria i Guinot
Vocal: Antoni Mollà i Orts
Vocal: Vicent Miralles i Martí
Vocal. Rafael Castelló i Cogollos
Vocal: Rafael Miralles i Lucena

- Associacions
Amics de Joan Valls i Jordà
Club d'Amics de la Unesco d'Alcoi
Coordinadora Alcoià-Comtat pel Valencià
Associació Cultural Alcoià-Comtat
Centre Ovidi Montllor-Casal Jaume I d'Alcoi


 

-tornar a portada.