El català de l'Alguer: índex

 

 

Presentació

I. Història social del català de l'Alguer

1. «Aplicació de la perspectiva ecosociolingüística en la variació: penetració i extensió dels sardismes en l'alguerès»

II. El lèxic alguerès

2. «Desplaçaments lexicosemàntics i organització de les unitats lèxiques en alguerès per penetració de sardismes i altres estrangerismes»

3. «El català de l'Alguer a l'Atlante Linguistico Italiano»

III. Lingüística descriptiva

4. «Aproximació a l'alguerès col·loquial»

5. «Variació fonètica i cliticització pronominal en alguerès: una primera aproximació intradialectal»

IV. Llengua i publicitat a l'Alguer

6. «L'ús del català i la interferència lingüística en la publicitat visual i la retolació comercial i institucional de l'Alguer»

V. Glossari de veus alguereses

   

Enllaç. Cercle per a la defensa i la difusió de la llengua i la cultura catalanes. 2004