Què és Enllaç?

 
Enllaç, secció del Cercle per a la Defensa i Difusió de la Llengua i la Cultura Catalanes, neix amb la voluntat d'esdevenir una plataforma cívica que propiciï el coneixement d'aquesta realitat catalana en tots els seus vessants culturals i d'estructura social, i que faci una aportació positiva, de manera especial, a l'acció de normalització lingüística i d'expansió de l'ús de l'alguerès, fonamentalment en àmbit educatiu.

Enllaç, amb el suport de les institucions i de la societat civil, es proposa incentivar l'ensenyament del català de l'Alguer en l'àmbit educatiu i social, encoratjant la formació lingüística dels mestres, facilitant, quan escaigui, professors de català idonis, i promovent l'elaboració de materials didàctics per a l'ensenyament i aprenentatge de la llengua, en el marc de la futura aplicació de la Llei de les minories lingüístiques aprovada pel Parlament sard.

Enllaç maldarà per aconseguir l'establiment a l'Alguer d'una Escola Elemental Algueresa dins el sistema reglat, un model multilingüe d'educació (català de l'Alguer, italià i anglès) en qualitat de projecte europeu i aplicador de les metodologies d'ensenyament-aprenentatge més actualitzades.

Enllaç neix igualment per ser un grup de trobada que ajudi a l'apropament dels ciutadans dels Països Catalans envers aquesta realitat lingüística i cultural única en el seu marc geogràfic.

Per tots aquests motius, la primera acció que Enllaç es proposa és ajudar el Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori, extensió de la Universitat de Sàsser en aquesta vila, a consolidar i ampliar les seves accions, a fi que perduri la presencia catalana des del bell mig de la Mediterrània mateix.

És per aquest motiu que espera del vostre interès per la llengua i la cultura de l'Alguer una col·laboració per poder fer realitat els seus propòsits en un moment que encara s'és a temps de redreçar aquest patrimoni dels algueresos, de tots els catalans i de la humanitat sencera, especialment en l'atenció a l'obra que desenvolupa el Centre de Recursos.

 
   

Enllaç. Cercle per a la defensa i la difusió de la llengua i la cultura catalanes. 2003