Joaquim Arenas: La progressiva recuperació de l'alguerès.

 

 

L'Alguer potser viu la seva última agonia, havíem sentit dir a Mn. Manunta a principis dels noranta. Si la mort, frustradora eterna d'il·lusions, no hagués segat el ramat de projectes d'aquell alguerès exemplar, avui tanmateix podria comprovar, com l'agonia temuda i anunciadora d'una fi indefectible, s'ha trasmudat en una situació de salut lingüística, diagnosticable d'estat greu, però, molt millor del que hom podia esperar dotze anys enrere.

Així com no és creïble de manera absoluta que la guerra la guanyen els poetes, o que, a darrera hora, són quatre soldats herois els que salven el país de l'ensulsiada, del redreçament lingüístic i cultural que viu l'Alguer i que es palpa tampoc es poden practicar simplificacions. Per bé que massa sovint no es fa perceptible l'existència d'una empresa cultural associativa i la imatge que s'intenta prodigar no sigui precisament d'unitat d'acció, la realitat, la vivència popular de la identitat algueresa, el sentit de la història supera la possible imatge equívoca, perquè no en el fons, sinó que en el mateix trespol de la vida ciutadana, a l'Alguer, totes les inquietuds catalanistes apunten a un sol objectiu: recuperar la llengua i treballar per al seu ús i mantenir la persistència dels trets culturals que identifiquen la ciutat com a catalana.

El programari de cursos de català de l'Alguer, nom oficial de la variant algueresa, és promogut per dues associacions i amb una assistència d'alumnes ben satisfactòria. Al Centre Montessori (CM) s'imparteixin cinc nivells de català estàndard amb prop de cent alumnes.

A les escoles, el Projecte Palomba del mateix CM ha aconseguit enguany que prop de dos mil alumnes segueixin classes d'alguerès a les escoles i instituts. Això vol dir que 350 alumnes cada matí de cada un dels dies laborals de la setmana (6) rebran una hora de classe de català.

No s'aturen aquí les possibilitats d'aprenentatge de l'alguerès i de l'estàndard. Des de fa quatre cursos es pot fer a l'Alguer una carrera sencera en català. Un ensenyament a distància per mitjà de la Universitat Oberta de Catalunya.

S'està a punt de constituir dins del mateix Centre Montessori una escola de mestres per formar lingüísticament i didàctica futurs ensenyants d'alguerès.

Si comentant l'acció en l'àmbit de l'ensenyament hem despès gairebé tot l'espai que la prudència aconsellava omplir, esdevindria igualment quant a les publicacions, grups de treball, festes populars i manifestacions a l'Alguer avui dia.

Dissabte, dia 1 de març, es va viure una efemèride, que per als algueristes esdevindrà històrica . La sala del convent de Sant Francesc de l'Alguer acollia amb les seves formes senzilles, però amorosides, la presentació oficial del treball "Català de l'Alguer. Criteris de llengua escrita".

L'obra en qüestió és el fruit d'un treball iniciat fa deu anys, de recerca, discussió i estudi. Una obra treballada en col·lectivitat i que, amb rigor i saviesa, ha transformat en paper escrit el lingüista Luca Scala.

L'elaboració del treball, a cura de Luca Scala, obeïa a una necessitat ineludible. Una llengua o la seva variant en un territori concret necessita d'un model de referència, d'un registre que aporti seguretat de correcció en el seu ús, especialment quan la variant dialectal és ensenyada a l'escola i en altres cercles culturals. L'alguerès, doncs, disposa ara d'aquest instrument validat el dia 22 d'abril de 2002 per la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans.

La concurrència va ser abundosa aquell dissabte a la tarda, el primer dia de març. Presidia el síndic de l'Alguer, Sr. Marco Tedde, i l'acompanyaven autoritats polítiques i acadèmiques catalanes, entre les darreres el Dr. Joan Martí president de la Filològica de l'IEC. Va ser per Òmnium Cultural de l'Alguer i per a Enllaç tota una celebració, ambdós presidents ocupaven llocs de preferència.

   

Enllaç. Cercle per a la defensa i la difusió de la llengua i la cultura catalanes. 2003