Pere Mayans: Redescobrir l'Alguer

 

 

Aquest llibre és molt més que una guia adreçada al viatger avesat o no a itineraris turístics. És, senzillament, un convit a conèixer i a viure la realitat singular i diferent d'aquest indret de Sardenya anomenat l'Alguer, que conforma, en el mig de la Mediterrània, la totalitat dels Països Catalans.

Advertit, doncs, el visitant quedarà sobtat pel contingut que se li ofereix, ple de possibilitats que permeten de percebre una bella terra i una bona gent.

Quan es tracta de definir la mena de destí que impulsa el viatger de casa mateix o de fora que va expressament a l'Alguer, se'n poden adduir diverses i sovint comunes intencions en mires a altres llocs d'objecte d'interès turístic, però es pot afirmar que entre tots en sobresurt un de precís i concret: conèixer la catalanitat de la Barceloneta de Sardenya.

I aquest objectiu primer i principal pot assolir-se plenament amb aquest vademècum alguerès des de qualsevol dels àmbits que ofereix la ciutat: l'històric, el de costums, el de les tradicions, el lingüístic o el social.

Set-cents anys d'història vinculats al reialme de Catalunya testifiquen amb monuments, que parlen malgrat el silenci de llurs pedres, la persistència de la llengua. A més, i des de la darrera meitat del segle XX, un moviment associatiu, activíssim actualment, a favor de la llengua i la cultura pròpies fan que aquesta història esdevingui present i futur.

Una bella terra, aquesta de l'Alguer, amb paratges i panorames d'una boniquesa exquisida, conformada pel doble vessant de la campanya i la marina. Inoblidables també els racons del centre històric de la ciutat, en el qual cada dia es troben i restauren mostres de monuments del passat català. Bella terra la de l'Alguer, però també agraciada la que la circumda, Sardenya, que tota ella fou concedida pel papa Bonifaci VIII al nostre rei Jaume II, en ple segle XIII.

Bona gent, aquesta de l'Alguer. És proverbial l'acolliment dels algueresos vers aquelles persones que s'arriben a la seva ciutat i en major grau es manifesta aquesta cordialitat quan comproven que els nous vinguts parlen la llengua que els identifica, uns i altres germans catalans, els diuen.

L'Alguer és com una tassa d'or vell, que guarda un i mil encants a qui hi arriba amb ganes de trobar la sorpresa de la seva identitat.

És per això que aquesta guia de l'Alguer és el compendi de tot allò que hom no sols pot admirar sinó aprendre de la llarga vida d'aquesta ciutat catalana de Sardenya.

El compendi que ha elaborat Pere Mayans, autor d'aquesta obra, per il·lustrar el viatger que es proposa fer cap a l'Alguer, gaudeix de tres qualitats que no es troben amb facilitat en llibres d'aquesta mena.

La primera propietat és el caire objectiu amb què mostra la realitat algueresa tant del passat com del present. No deixa d'esmentar res ni ningú que formi part del conjunt d'interessos locals que el lector té dret a conèixer. Un fet positiu més i quan Redescobrir l'Alguer és molt més que una guia de viatge. És d'agrair aquesta actitud imparcial fruit d'una feina seriosa, actitud no sempre constatable en treballs que intenten apropar la societat catalana o d'altres societats a la vivència algueresa.

Segonament, hem de constatar que aquest compendi breu no és fruit només d'una vivència més o menys perllongada a la ciutat conquerida i fortificada per Pere III, en 1354, s'hi palpa a més l'endinsament en la quotidianitat algueresa, en les seves inquietuds intel·lectuals, en el desenvolupament cultural d'ara i d'abans, en la seva geografia física i humana, i en la seva monumentalitat. Redescobrir l'Alguer esdevé, doncs, una síntesi estructurada que satisfà els interessos diversos i que assenyala el camí profitós des d'una versió àmplia i rigorosa.

Encara, però, hi podem copsar, no pas perquè l'autor ho manifesti en cap moment, sinó entre línies, la profunda convicció que els Països Catalans són una realitat vivent i amb futur.

Tot plegat fa que, des d'ara, estigui a l'abast dels homes i les dones atrets per l'Alguer, un llibre petit pel seu format, gran i summament valuós pel seu contingut.

El fet que l'edició hagi estat promoguda per Enllaç, secció del Cercle de Defensa i Difusió de la Llengua i la Cultura Catalanes, que treballa per a la promoció i per a la normalització de la llengua i cultura catalanes de l'Alguer, és d'obligat esment, ja que la tasca intensa i àmplia que desplega aquesta entitat, actualment al Principat mateix i a la ciutat catalana de Sardenya, no passa desapercebuda a ningú que s'interessa per la pervivència de la identitat algueresa.

Joaquim Arenas i Sampera
Pedagog i escriptor

   

Enllaç. Cercle per a la defensa i la difusió de la llengua i la cultura catalanes. 2003